Propostes del gremi d’hostaleria i turisme de mataró i el maresme a l’ajuntament de mataró

Donades les circumstàncies que ens estan afectant a tots, en especial al sector de l’Hostaleria, i veient com va evolucionant en el temps la COVID-19.
A la vista de les mesures que ja ha anunciat l’Ajuntament de Mataró per pal·liar els efectes del Coronavirus.
Tenint en compte que les Jornades del Plat de Mataró no s’han pogut dur a terme tot i que es van inaugurar (el mateix cap de setmana es va ordenar el tancament de locals) i han generat despeses de publicitat contractada anteriorment.
Tenint en compte que difícilment es podrà realitzar la Ruta de la Tapa de Primavera,

PROPOSEM:

 1. Les exempcions pel preu públic de brossa comercial, que siguin apli-cades d’ofici pel mateix Ajuntament en els rebuts corresponents, sense necessitat que l’establiment en concret hagi de realitzar cap tràmit addicional.
  Això requerirà una comunicació prèvia a tots els afectats pel tancament obligat,on s’expliqui quin és el percentatge que es descompta.
  Aquestes exempcions seran aplicades també a les entitats empresarials i Gremis, que hagin tancat o reduït la seva activitat per causa de força major.
 2. En les exempcions per la taxa d’ocupació de via pública (terrasses i d’altres) s’actuarà igual que en el punt anterior.
 3. Que aquells imports, que l’Ajuntament destina cada any a les entitats per ajudar en el seu Pla d’Accions via Conveni, que no es puguin destinar a les accions concretes per causes de força major provocades pel COVID-19, en el seu conjunt, siguin destinades a dues accions:
  1. A incrementar el percentatge per les accions que es puguin realitzar la resta de l’any, vinculades al Pla d’Accions de cada entitat.
  2. A realitzar una campanya de Promoció de la Ciutat que ajudi a recuperar el pols econòmic de Mataró, un cop es torni a la normalitat.

 

Mataró, 14 d’abril de 2020